DERVA LA PORTA A’L PORTA

De la Simona Scuri de Far Lombard

El 5 de jenar 1821 moriva el Carl Porta, poeta lombard autor de œvre leterarie intra i quai

I desgrazi de Giovannin Bongee, La Ninetta del Verzee e poesie famose tant mè Fraa Diodatt, El Brindes de Meneghin e inscì via. Per la ricorrenza del bicentenari de la mort del grand poeta, qe al scriveva in milanes, ge sarà divers iniziative intra i quai anca un spetacol gratis in su la red e in direta ma su prenotazion. El test del spetacol al sarà un’elaborazion teatral del componiment in vers El Lament del Marchionn di gamb avert (1816). El protagonista a l’è un personaj sincer, soferent per vesser stait tradid e bandonad de la famosa e prosperosa Tetton. La rejia l’è de l’Anna Maria Ponzellini e in scena, del viv, ge sarà i ator Marino Zerbin insema a l’Alessio Contini.

L’Anna Maria Ponzellini, laureada in filosofia, indiriz comunegazion sociai, a l’è atora, scritora e rejista.

La se ocupa de rejia teatral de semper. L’ha collaborad per tants ann per el Teater Sala Fontana e anca cont el rejista Marcello Chiarenza. L’ha curad anca rejistrazion de storie per la radio (RCS Folknights) e curtmetraj. Ind el 2019 l’Anna Maria Ponzellini l’ha curad la rejia de la ‘Passion del viv’ cont plussee de 150 ator intra i Sass de Matera, Capital de la Cultura, su un test scrivud del prof. Claudio Bernardi de l’Universitaa Catolega de Milan. L’event internazional a l’è stait realizad in collaborazion cont prestijose organizazion culturai.

L’Anna Maria Ponzellini, intra i tants spetacoi, l’ha anca fait un adatament de ‘Cipì manual de sgol’ ‘Cipì manuale di volo’, un spetacol per fiœi intra i 3 e i 8 ann inspirad a un cunt del Mario Lodi. El spetacol qe l’ha vista ‘mè autora, atora e rejista a l’è stait un sucess cont centene de representazion in jir per l’Italia ind i scœle, teater, biblioteqe, spazi publeg, piaze. L’ha realizad tant spetacoi per fiœi e per grands e l’ha dervid una scœla de teater per i fiœi dei 3 ann in su. L’ha anca miss insema un grup de professionista (i Trapezisti Danzerini) per portar cont dei laborador teatrai el lenguagg teatral ind i scœle e ind i spazi teatrai dei varie citaa.

Per el 2021, bicentenari de la mort del Carl Porta, l’ha prontad un spetacol de vardar de cà (online) cont i ator milanes Zerbin e Contini. El Marino Zerbin, nassud a Vares, a l’è un grand ator de teater, inemorad del Porta, del milanes qe a l’è vuna dei varietaa de la lengua lombarda. Inemorad de la citaa de Milan ind la soa profession l’ha recitad in milanes e in italian. A l’è anca un ecellent artista de magatei (una quai intervista la pœ vesser ascoltada in su l’arqivi AESS de la Rejon Lombardia). L’Alessio Contini, plussee jovin del Zerbin, l’ha frequentad la famosa scœla teatral de ‘Quelli di Grock’ de Milan. Anca luu a l’è inemorad del lombard e per luu poder recitar insema al Marino Zerbin i vers del Carl Porta a l’è un sogn qe al deventa realtaa.

Per poder far aprezar del tut la lengua del Porta a quei qe inn poc usads al lombard del ‘800 , ge sarà anca dei part in italian. El spetacol al sarà un’anteprima e al fa part de un projet plussee grand qe l’associazion Trapezisti Danzerini a l’è dree a meter in pee.  I ‘Trapezisti’, de fait, inn dei professionista del setor teatral qe porten el teater ind i cà e ind i scœle anca cont el bellissem projet in red ‘TDvox’, cont dei leiture teatrai guidade per tuts.

TDvox.com a l’è senz’olter un utel instrument de aprofondiment  cultural e una novitaa disponibela per la didatega a distanza.

Hem scambiad doo parolle cont la rejista:

“Quand qe lavori a un projet sont miga mi qe cerqi i argoments, ma inn lor qe i riven a cercar-m’. El Porta l’ha picad a la mia porta e al m’ha fait vegnir vœia de far un projet sora de luu. El lament qe metom in scena per el bicentenari ind una formula de spetacol del viv in red (live streaming se dix in ingles) a l’è domà un toc de un projet plussee grand formad de tants toqei. I vers del Porta i sarann portads anca ind i rion de la citaa de Milan in primavera e estad. Adess i jent i vann plu a teater e donca a l’è el teater qe al g’ha de andar a cercar i jent. E indovè qe ie trœva ? Per strada, ind i quarter, in piaza, fœra dei spazi teatrai e anca ind una piaza special qe a l’è la piaza in red. Tants toqei qe riven là indovè qe vann i jent, cont la speranza de portar i jent anc’mò a teater quand qe se podarà. Perqè el teater al g’ha no de morir, el teater a l’è un moment de agregazion fort. El teater l’è enerjia, a l’è cultura. In poc le sann qe anca el poeta Carl Porta l’ha fait el teater, l’ha fait l’ator, l’ha fait el rejista, l’ha scrivud dei tests per el teater… e mi sont contenta de presentar el so Lament.

El projet ‘Derva la porta a’l Porta’ a l’è una manera per dervir-g de bon la porta e far-l entrar in cà.

G’hoo de rengraziar la Simona Scuri qe l’ha sujerid de far dei leiture teatrai anca in lombard in su TDvox e minga domà in italian; la proposta adess a l’è realtaa.

El Lament inn la belleza de milla vers qe el Zerbin e el Contini interpreten ind una manera tuta orijinal. A’l principi qei vers lì paren dificil ma de manaman qe se scolta, el milanes del Porta al ne par plussee familiar e ciar qe l’italian parlad de l’olter protagonista. Donca ve speitom!

Nun ve dervom la porta, violter dervì-g la porta a’l lombardissem Porta !’’.

Prest la sarà comunegada la data del spetacol in sui social media e in su la pajina Facebook Porta-Mi e in sul sit tdvox.com.

Info e prenotazion via email :

farlombard@gmail.com o anca info@tdvox.com

About Redazione 112 Articles
La Redazione

Be the first to comment

Rispondi, replica o rettifica