La Democrazia

de l’Albert Jussan de l’associazion Far Lombard

A g’è miga una definizion univoca de democrazia. El termin a l’è elasteg e el so segnifegad al se slarga e spiciniss a segonda de l’epoca, del sit e dei circostanze del so usaj.

La democrazia l’è un metod de govern inventad in Grecia per jestir i citaa. Ind l’epoca dei citaa-stat grege a g’era diverse manere de govern : la tirania, l’oligarqia e la democrazia. El tirann l’era comè un re e la parolla la g’heva miga un’acezion negativa comè a’l dì d’incœ. L’oligarqia, l’è una parolla formada de oltre do, semper de orijen grega, “oligos” e “arkho”, la prima cont el segnifegad de “poc” e la segonda de “comand/govern”, qe insema i vœlen dir el “poter de poqe persone”.

Anca la parolla democrazia la riva del greg antig, comè compost dei parolle “demos” e “ cratos”, çoè “popol” e “poter”. In Grecia se intendeva un sistema cont el qual tuts i citadits i votaven o eren intitolads a votar per ogni singola lej. Per intender-s, quei qe g’heva el diriit de votar, i se trovaven sora un montexell, indov decideven e votaven diretament i lej.

Donca, g’è una diferenza cont el concet de democrazia qe g’hem a’l dì d’incœ. A part una quai forma de democrazia direta presenta ind un quai stat, adess a sem ind un rejim de democrazia eletiva, ind el qual i citadits i voten miga diretament i lej, ma plutost dei representants, qe a inn delegads a votar i regole per lor.

El David Stasavage, un politolog ameregan, al collega el sfreguiament politeg de l’Europa e la soa sucessiva democratizazion a la crodada de l’Imper Roman. El territori roman, apos de la fin de l’imper, l’era stait conquistad de grup picinits e sfreguiads de tribù jermanege, qella situazion qì l’ha portad la societaa a la creazion de unitaa politege picinine, indov i governants i g’heven miga l’istessa forza qe al g’heva prima l’Imper Roman, inscambi eren relativament deboi e g’heven besogn del consens dei governads per slontanar i minace forestere.

Despœ de la revoluzion francesa el concet de democrazia a l’è stait compagnad de quell de la division del poter. La dotrina illuminista l’ha introdot la division dei poter judiziari, lejislativ e esecutiv. El prim a l’è intitolad a la majistradura, el segond a’l parlament e el terz a’l govern.

A part de la division del poter per jener, i singoi poter a inn dividuds anca per organizazion, çoè g’è plussee de un’instituzion qe jestiss l’istess poter. Per esempi, quell esecutiv l’è spartid intra i vari govern territoriai, quell
judiziari intra i vari tribunai e cort e quell lejislativ intra parlaments e consili locai. I stats modern i g’hann un’organizazion avanzada de decentrament del poter qe, a segonda de la forma, la pœ vesser federal,
confederal, o de diferent decentrament aministrativ.

Un quaivun al ritegn qe ind la societaa moderna g’è anca un oltr gross poter, qe al la influenza fiss : l’informazion. A l’è faita dei media, i quai, cont la soa forza, i pœden influir su la societaa tant ‘mè i oltr tri poter e modifegar-la atravers dei cambiaments de mentalitaa e cultura. Specialment a’l dì d’incœ l’informazion la g’ha una grossa forza e donca un gross poter sora la societaa.

A’l dì d’incœ l’interess jeneral l’è in vers a una democrazia liberal, qe l’è organizada per definir e limitar el poter in manera de promœver el govern lejitim ind un quader de justizia e libertaa. I studios inn jeneralment d’acord qe i democrazie liberai a inn basade sora quater principi jenerai La feduxia ind l’individov : çoè el creder qe l’individov al sia moral e razional ;

La feduxia ind la rexon e ind el progress : çoè la fed qe la cressida e el desvilup a inn la condizion natural de l’om, e la politega l’art del trovar un acord intra i part ; La feduxia ind una societaa q  l’è consensual : basada sora el desideri per l’ordin e la cooperazion, e miga sora el disordin e el conflit ;La feduxia ind el poter scompartid : basada sora la malfidenza per la concentrazion del poter (faita de individov, grup o govern).

#lengualombarda #UNESCO ISO 639-3Lmo

About Redazione 112 Articles
La Redazione

Be the first to comment

Rispondi, replica o rettifica